Szkoła przyszłości STEM


Co oznacza STEM?STEM to skrót utworzony od angielskich nazw czterech dyscyplin technicznych, przyrodniczych i ścisłych.


S – SCIENCE czyli nauka.
T – TECHNOLOGY czyli technologia.
E – ENGINEERING czyli inżynieria.
M – MATHEMATICS czyli matematyka.

STEM to obszar edukacji obejmujący wyżej wymienione dziedziny techniczne. Jest to także pewne podejście do szkolnictwa, w którym akcentuje się znaczenie innowacji, zarówno w wymiarze technologicznym, jak i społecznym.

Strategiczne podejście do obszaru STEM stanowi szansę na głęboką zmianę na lepsze w systemie edukacji. I szansę na budowanie mądrego, kompetentnego poznawczo społeczeństwa, które z zaawansowanych technologii będzie umiało korzystać mądrze i odpowiedzialnie.


Nowoczesna edukacja STEM:


- Wyzwala w uczniach energię i zachęca do działania
- Wykorzystuje nowoczesne zajęcia i możliwości jakie daje internet
- Tworzy i integruje społeczność nauczycieli i uczniów
- Pozwala każdemu, bez względu na wiek podnosić swoje kwalifikację
- Promuje indywidualne metody nauczania dostosowane do potrzeb każdego ucznia
- Nie przybiera jednego kształtu, ale ciągle podąża za zmieniającą się rzeczywistością

Szkoła przyszłości STEM:


Einstein – cyfrowe laboratoria szkolne – doświadczenia i eksperymenty oparte na interaktywnych urządzeniach
Jimu robot – zestawy klocków do budowy interaktywnego robota – BUDUJ, PROGRAMUJ, BAW SIĘ
LittleBits – moduły elektroniczne – każde dziecko może być wynalazcą

strzałka do góry